Slægtsdata side 153 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


Lubako Bernard [Mand]

Change: 28 JAN 2011

Retur til hovedside


Lubako Rechel [Kvinde]
Change: 28 JAN 2011

Retur til hovedside


Lubako Jason [Mand]
Change: 28 JAN 2011

Retur til hovedside


Lubako Daniel [Mand]
Change: 28 JAN 2011

Retur til hovedside


Haahr Christian Thorlund [Mand]
Change: 28 JAN 2011

Retur til hovedside


Haahr Cecilie Dalmann [Kvinde]
Change: 28 JAN 2011

Retur til hovedside


Haahr David Thorlund [Mand]
Change: 28 JAN 2011

Retur til hovedside


Haahr Michael Thorlund [Mand]
Change: 28 JAN 2011

Retur til hovedside


Stutz Lea [Kvinde]
Change: 28 JAN 2011

Retur til hovedside


Haahr Hannah Christine [Kvinde]
Change: 28 JAN 2011

Retur til hovedside


Haahr Signe [Kvinde]
Change: 28 JAN 2011

Retur til hovedside


Haahr Ane Kirstine Pedersen [Mand] f. 17 APR 1859 - d. 06 JAN 1875

Kilde
Forfatter: Peter Helt Haahr
Kilde: Slægten Haahr

Kilde
Forfatter: Peter Helt Haahr
Kilde: Slægten Haahr

Change: 8 MAR 2011

Retur til hovedside


Haahr Ellen Pedersen [Kvinde] f. 1862 - d. 13 DEC 1865

Kilde
Forfatter: Peter Helt Haahr
Kilde: Slægten Haahr

Kilde
Forfatter: Peter Helt Haahr
Kilde: Slægten Haahr

Change: 25 JAN 2011

Retur til hovedside


Haahr Jens Kristian Pedersen [Mand] f. 19 MAY 1865 Lindbjerg, Ølgod sogn, Ribe Amt - d. 24 DEC 1939

Kilde
Forfatter: Peter Helt Haahr
Kilde: Slægten Haahr

Kristian P. Haahr fik et eget smukt eftermæle i "Vestkysten":
Juledag er tømmerhandler Chr. Haahr i Gaarde afgået ved døden efter længere tids tiltagende Svaghed i en alder af 74 år.
Chr. Hasahr tilhørte den på egnen kendte, ansete og i bedste betydning særprægede Haahrske sægt.Han var født på Lindbjerg Mark i Ølgod sogn, søn af Peder Thorlund Haahr. - I sin ungdom lærte Chr. Haahr mejeribrug på Galthogaard i Tistrup sogn. Det var før første andelsmejeri i Hjedding blev oprettet. På Galthogård var der dengang et af de mange små fællesmejerier, og her fik altså Haahr sin første uddannelse i mejerifaget. Derefter var han beskæftiget en tid på andelsmejeriet i Hjedding i Ølgod, der som bekendt var det første af sin slags i Danmark.
På den tid var det i mejeribrugets historie ikke så omstændeligt med den faglige uddanelse. Haahr fik et kursus på mejeriskolen i Ladelund og blev derefter ansat som mejeribestyrer i Hanning ved Skjern
Han var på dette tidspunkt blevet gift. Hans hustru Petrine Haahr, født Pedersen, der blev ham en uvurderligstøtte ialt, var fra Stauning ved Skjern.
For en personlighed som Chr. Haahr kunne de krav, sompå dentid stilledes til en mejeribestyrer, ikke i længden tilfredsstille hans energi og virketrang. Han måtte ud i direkte forbindelse med de store opgaver, den danske jord og stadig stiller sine dyrkere.
I 1891 købte han da en nedbrændt gård i Gaarde, Tistrup sogn. Her var der opgaver nok, vanskeligheder og arbejdskrav. Det blev kendt, hvor Petrine og Chr. Haahr gjorde deres indsats.
I 1918 afstod Haahr sin bedrift til en søn og tog så fat på noget helt nyt. Han startede en tømmer- og foderstofhandel ved Gaarde Station, drev forretningen godt op og var dens chef og indehaver, til døden kom og bragte afslutning for denne mand værk.
I det offentlige liv har Chr. Haahr også været med. I et par perioder var han medlemaf Tistrup sogneråd. Han har gennem mange år haft sæde i menighedsrådet og har været med i ladbrugernes økonomiske og fagligeSammenslutninger. - I 1916 stod han således i spidsen for oprettelsen af et nyt andelsmejeri i Gaarde, hvis formand han var, indtil han afstod gården.
Chr. Haahr var en stærkt religiøst præget personlighed, hans hjem har været præget deraf, og han lagde aldrig skjul på, hvad der for ham var livets dyreste eje. Denne indstilling har sikkert været hans livs sikre fundament og hjulpet over sorgerne, som han ikke er blevet skånet for.
I ægteskabet har der været fire børn, tre sønner og en datter. Hans hustru døde for 13 år siden, og to af sønnerne er også gået bort i den voksne alder.
Chr. Haahr var et menneske, hvis minde vil blive stående længe. han var en hjælsom mand, en betydelig personlighed af dyb inderlighed og alvor.
Biografien er her taget fra "Haahr". Der står, at den skyldes førstelærer Vistisen, Hauge, Tistrup. Den er skrevet i 1939.
Change: 25 JAN 2011

Retur til hovedside


Pedersen Mette Petrine [Kvinde] f. 14 MAR 1855 Stauning sogn i Ringkøbing Amt - d. 27 NOV 1926 Tistrup sogn i Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Peter Helt Haahr
Kilde: Slægten Haahr

Kilde
Forfatter: Søren H. Sørensens hjemmeside

Change: 15 MAR 2011

Retur til hovedside


Haahr Peder Andreas [Mand] f. 14 JUL 1888 - d. 22 FEB 1938
Occupation: Gårdmand i Bjalderup i Horne sogn, Ribe Amt
Change: 29 JAN 2011

Retur til hovedside


Kristensen Anna Margrethe [Kvinde] f. 03 OCT 1893 - d. 25 FEB 1979

Kilde
Forfatter: Peter Helt Haahr
Kilde: Slægten Haahr
Kilde: 1979, https://arkiv.dk/vis/5490083

Kilde
Forfatter: Peter Helt Haahr
Kilde: Slægten Haahr
Kilde: 1979, https://arkiv.dk/vis/5490083

Change: 29 JAN 2011

Retur til hovedside


Pedersen Marie [Kvinde]
Change: 21 MAR 2011

Retur til hovedside


Christensen Jens Christian [Mand]
Change: 21 MAR 2011

Retur til hovedside

Haahr Hilda Petrine [Kvinde] f. 08 AUG 1920 Bjalderup, Horne Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Peter Helt Haahr
Kilde: Slægten Haahr
Kilde: 1979, https://arkiv.dk/vis/5490083

Hilda har været på højskole og husholdningsskole.
Change: 16 NOV 2017

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen